Schrijf je moerstaal

“Wil de genen die mijn auto beschadigd heeft, zich melden?” Een zin van gelijke strekking kwam ik onlangs tegen op Facebook. De schrijfster van dit bericht zag een lelijke kras op haar auto, toen ze terugkwam van boodschappen doen. Voor haar meer dan vervelend uiteraard, maar ik moest toch even gniffelen. Want ik denk niet dat de genen van de persoon die dit veroorzaakt heeft, zich aangesproken voelen. Het was de aanleiding om deze blog te schrijven.

Lang leve de autocorrectie

Er moet mij namelijk iets van het hart. Het grote aantal grammatica- en spelfouten dat ik online tegenkom is bedroevend. Sinds de opmars van sociale media lijken we ons steeds minder te bekommeren om het schrijven van foutloos Nederlands. We willen immers 24/7 bereikbaar zijn en snel reageren. Dus lang leve de autocorrectie. En ach een klein spelfoutje, wat maakt dat nou uit. “Je begrijp me tog?”

Taal verbindt ons

En daar zit wat mij betreft precies de crux. Nu we steeds afhankelijker worden van online communicatiemiddelen en we de verbinding moeten zoeken via technologie, wordt elkaar begrijpen via taal juist steeds belangrijker.

We verwarren d’s en t’s of laten ze weg waar ze horen. We schrijven ‘es’ waar we eens bedoelen en we hebben het over ‘me vriend’ in plaats van ‘mijn vriend’. Om over het gebruik van hoofdletters en leestekens maar te zwijgen.

De ‘verengelsing’

Daarnaast ontwikkelt zich een ander fenomeen: het ‘verengelsen’ van onze taal. Vincent Mirck schreef hierover – in het vakblad C – een hilarisch artikel*. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ook ik het voorkomen van de verengelsing een uitdaging vind. Op mijn website heb ik een ijdele poging gedaan om alle Engelse woorden te vermijden. Maar dat lukt gewoonweg slecht. Iedere website heeft nou eenmaal een ‘homepage’. Een Nederlands alternatief – en geloof me, ik heb alles geprobeerd – staat stom. En ik zie mezelf als een ervaren ‘allround’ communicatieadviseur. In het Nederlands komt veelzijdig communicatieadviseur nog het beste in de buurt. Echter, het woord allround is zo ingeburgerd dat niemand meer zoekt naar een ervaren veelzijdig adviseur.

Lees je berichten altijd na

Begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot voorstander van de ontwikkeling van onze taal. En ik wil zeker niet de eerstvolgende taalpurist zijn. Dus een buitenlands woordje meer of minder, ‘who cares!’ Maar ik wil wel een pleidooi houden om in ieder geval foutloos te schrijven. Dus lees je berichtje eerst nog even na voordat je het plaatst. En als je twijfelt, zoek het op. Het zou toch een doodzonde zijn als we onze moerstaal nog verder verloederen. Laten we eerlijk zijn; goed Nederlands schrijven zit bij ons allemaal in de genen.

* Vakblad C, maart 2018 “Make Dutch great again!” Wel even scrollen – ik bedoel navigeren – naar pagina 10.